Tiệm Vàng Đức Hải

Tiệm Vàng Đức Hải chuyên mua bán , trao đổi hột xoàn, vàng miếng 9999,24K,18K,14K.
- Đại diện cho hãng Diamond GIA,EGL,GIE,Belgium.
-khi mua võ hột xoàn giảm từ 30%-50%
- Cầm đồ lãi suất thấp.
- Tiệm vàng nằm trong khu ASIAN Square , kế bên nhà thuốt Hoa Đà.
với phương châm .
   ----- UY TÍN-THẬT THÀ-PHẨM CHẤT TỐT.
 TELL : 470-294-0063
 CELL: 217 -721 -4187

Tiệm Vàng Đức Hải